Olvass!

KönyvesBlog

Friss könyvek

2009. december 04. szamárfül/pável

Nyomozások Kazinczy birtokán: ha nem is krimi, de fiatal irodalmárok néznek be a patina mögé. Egy csokoládéba mártott szélhámos a Tabántól Ámerikáig. Egy útikönyv a szegénység gazdag világába - régi pesti viccek világa angol humorral. Elbeszélésciklus a periódusos rendszer nyomán.  Pippa Lee skizo, vagy csak kialvatlan és túl sokat él a múltban? A törökök vagy a kortársak építettek többet Pécsett? Adrian Mole újabb szerencsétlenkedései: felnő, de minek? Rémálom a patagóniai éjszakában.  Az ifjú Charles Darwin pedig hajóra száll...

 

 

irodalomtudomány

Hauber  Károly: Az olvasás öröme. Írások az irodalomról
Jókai Vár. Kvt
irodalomtörténet

A pápai gimnázium magyartanárnak korábban a sajtóban megjelent irodalomtörténeti írásai olvashatóak újra ebben a kötetben. A két ciklusba rendezett mű első részében az eredetileg a Pápa és Vidékében megjelent rövid esszék kaptak helyet. A kereken harminc írás a világ- és a magyar irodalom egy-egy klasszikus életművének bemutatásán keresztül fejt ki egy-egy gondolatot. Az életművek kronológiája szerint sorrendbe tett írások többek között Szapphó, Goethe, Dürrenmatt illetve Kölcsey, Mikszáth, Örkényi lírai és prózai művei apropóján elmélkedik a boldogság, a haza, a sors fogalmáról vagy éppen a jelenben élő múlt, a társadalmi értékrend hatalmáról. A második részben eredetileg a nyolcvanas illetve a kilencvenes évek végén megjelent kritikák és ismertetők olvashatók többek között Varga Dániel és Jókai Anna egy-egy regényéről, Jékely Zoltán összegyűjtött verseiről Lőrinczy Huba Márai-esszéiről. A kiadvány az irodalomszerető nagyközönségnek ajánlható.

 

Leleplezett mellszobor : nyomozások Kazinczy birtokán
szerk. Czifra Mariann
író, irodalomelmélet

A Kazinczy-év (az író születésének 250. évfordulója) kiváló alkalom arra, hogy a róla kialakult megrögzült, torz képet árnyalja, sőt jelentősen módosítsa a tudomány. Kéziratos hagyatéka túlzás nélkül monumentális, a kiadott szövegek jó része pedig hiányos. Elérkezett tehát az idő, hogy a kutatás visszatérjen az alapokhoz. A most megjelent tanulmánykötet szerzői - a fiatalabb irodalomtörténész nemzedék tagjai: Keszeg Anna, Szilágyi Márton, Czifra Mariann, Vaderna Gábor, Szabó Ágnes, Völgyesi Orsolya és Orbán László - a kéziratos hagyatékban való magabiztos jártassággal szólnak olyan összefüggésekről, mint a divat és Kazinczy életműve, Kazinczy és Andreas Riedel "párhuzamos" börtöntörténetei, a Tövisek és virágok, Kazinczy és Dessewffy József gróf barátsága, Kazinczy és az erdélyi szászok persziflázsig menő vitája, Kazinczy és az 1822-23-as megyei ellenállás, az író egy gyermekkori kézirata és önéletírása.
E témák jó lehetőséget nyújtanak a kor kultúrszociológiai, mentalitástörténeti hátterének feltárására, az írás és olvasás, irodalom és befogadás, a személyes és kollektív identitások megalkotása vizsgálatára. A névmutatóval záródó tanulmánykötet szakemberek és érdeklődő laikusok számára egyaránt fontos, hiszen korszerű irodalomértési stratégiákat kínál a felvilágosodás kori magyar irodalom megközelítéséhez.
[Bemutatója a PIM-ben dec. 7-én!]

 

szépirodalom
 

Kerékgyártó István: Trüffel Milán
Kalligram
regény

Azokba a bizonyos régi szép időkbe, az oly nagy nosztalgiával emlegetett századfordulós aranykorba kalauzolja olvasóit Kerékgyártó István regénye, amelynek főszereplője, s egyben narrátora a kor tipikus irigyelt-megvetett figurája, a sármos szélhámos, Trüffel Milán, aki hozzá illő lezser eleganciával számol be fordulatokban és kalandokban gazdag életéről. A tehetős sváb és szerb ősöktől származó (s ilyenkép a Monarchia sokszínűségét egyszemélyben is képviselő) Trüffel a patinás, hangulatos tabáni kisvilágba születik bele, útja azonban jóval messzebb ível: nemcsak az akkori birodalmat kalandozza végig, de bejárja Európát, sőt eljut New Yorkba is.
Hősünk ugyan korántsem úr - ellenben tökéletesen annak látszik: fantasztikus ízléssel, borotvaéles ésszel és remek emberismerettel megáldott, nagystílű bűnöző, akit személyes varázsa és bája avat igazi életművésszé, és ezáltal az általa oly ügyesen használt és kihasznált úri társaság teljes jogú tagjává... A hangulatos, gyakorta Krúdy ízeit idéző regény minden tartalmas kikapcsolódásra, igazi szépirodalmi élményre vágyó olvasónak jó szívvel ajánlható.

 

Primo Levi: Angyali pillangó
Noran
olasz, novella

Az auschwitzi koncertrációs tábort megjárt, zsidó származású kémikus és író, Primo Levi az a javíthatatlan értelmiségi, akit az élet legborzalmasabb körülményei, többek között a lágerek megpróbáltatásai sem riasztanak el attól, hogy a történtek hátterét felderítendő oknyomozásba kezdjen, analógiákat keressen, elméleteket építsen fel.
Az Angyali pillangó című kötetben a szerző harminchárom novellája olvasható négy kitűnő fordító tolmácsolásában. Az írások öt kötetből vannak összeválogatva, az 1966 és 1984 közötti időszakból. A kötet külön érdekessége, hogy bekerült Székács Vera fordítónak a szerzővel készített interjúja is, mely még a Nagyvilág 1987/ 6. számában jelent meg. Az interjúból számos olyan részinformáció derül ki a szerzőről, mely talán kevéssé ismert. Megtudhatjuk, hogy a lágerben magyarokkal is összebarátkozott: itt ismerkedett meg a tragikus sorsú Kaufman Gyuri vegyésszel, vagy Edith Bruckkal, akivel később is megmaradt a barátságuk. S arra is fény derül, hogy apja révén milyen speciális kapcsolata volt a magyarokkal.

 

Mikes, George: Hogyan legyünk szegények
Háttér
angol, humor, karcolat

Hogyan legyünk gazdagok? - se szeri, se száma a hasonló címmel megjelenő népszerű kiadványoknak, melyek a könnyű gazdagodás útját ígérik, holott csak a szerzőjük vagy kiadójuk vastagszik az eladások után. Az Angliában befutott, Siklósról származó humorista, George Mikes (azaz Mikes György) azonban feje tetejére állítja az általános törekvést: Hogyan legyünk szegények - csábítja címével az olvasót a jellegzetesen fanyar brit humor és a pesti vicc keverékéből alkotott kötet.
Fejezetcímei megerősítik stabil világnézetét a szegénység dicsérete oldalán: Óvakodjunk a pénztől!, Szegény milliomosok, Részvevő könnyek egy bankárért, A szegénység (nagyon) rövid világtörténete.

 

Miller, Rebecca: Pippa Lee négy élete
Palatinus
regény, amerikai

Pippa Lee negyvenes évei elején járó, feltűnően csinos, rendezett életet élő családanya, aki odaadóan gondozza nála jóval idősebb férjét. A baráti társaság hölgy tagjai irigylésre méltónak találják, nem is sejtve, hogy Pippa múltja valójában igen zűrös: családi traumákkal terhelt gyermekkort, kábítószerrel és szexuális kicsapongásokkal tarkított fiatal felnőttkort tudhat maga mögött, amelyekről mindez idáig senki sem tudott, s most férje közeledő halála kapcsán jutott el odáig, hogy bátorsága legyen visszatekinteni a múltba.
[Sz'fül kieg.:] Az írónő saját regényéből rendezett filmet, ám ez nem kibúvó az olvasás alól: Miller olykor átírta a forgatókönyvet, mindegyikben vannak remek és kevésbé remek részletek. Bár "Neo" (Keanu Reeves) mellkasán a Krisztus-kép mindegyikben szörnyű, de ez csak a végén van.) Olvass, majd menj moziba!

 

Mobil kávéház : antológia
Coldwell Kv.
elbeszélés, kortárs magyar

A cím arra utal, hogy a kötetben tizennyolc író a Magyar Prózaíró Műhely Egyesület tagjai írásait olvashatjuk, akik egyesületi tagként mindig más és más kávéházban rendezték felolvasó estjüket. Batri Gábor, Bánosi György, Bene Zoltán, Berka Attila, Bíró Gergely, Boldogh Dezső, Cselenyák Imre, Faludi Ádám, Gáspár Ferenc, Horváth Lajos, Kiss Judit Ágnes, Kondor Péter, Merényi Krisztián, Novák Valentin, Payer Imre, Paládi Zsolt, Szappanos Gábor és Tolvaj Zoltán novellái sok mindenről szólnak.
A Chippendale Bátortenyerén című írásból például kiderül, hogyan tudja teljes mértékben felforgatni egy csendes falu mindennapjait, a családi háborúság csíráját elvetni a vetkőző férfiak előadása. A Stradivari című novella a zene és a falusi élet kapcsolatába kalauzolja el az olvasókat. A magyar szörny-ben a budapesti horgászok az igazi Nessie-t vélik felbukkanni a Dunában. A tündéralkatúak jótét csúcsragadozóiról című írásból pedig megismerhetjük az I-es asztrálfokozatúak családjába tartozó amazonok és a valkűrök lakhelyét, társadalmi viszonyait, vagy azt, hogyan szeretkeznek és háborúznak, de ha kitartóak vagyunk, egy meghiúsult bacchanália részleteiről is tudomást szerezhetünk. Egytől-egyig érdekes és szórakoztató olvasmányok az irodalom szerelmeseinek.

 

Albert Sánchez Piol: Hideg bőr
Európa
katalán, regény

Van egy kis sziget az Atlanti-óceánon, közel a déli sarkvidékhez. Egy L-alakú kis földdarab az Antarktisz közelében, valahol Patagónia földrajzi szélességében, mely mindösszesen másfél kilométer hosszú. Ide érkezik meg az új időjárás-megfigyelő tiszt, hogy leváltsa elődjét aki azonban nyom nélkül eltűnt. Nincs rajta kívül senki más a szigeten, mint Batís Caffó, a világítótorony mogorva őre, aki beleőrült magányába. Vagy ki tudja, mibe.
Egy épeszű ember valószínűleg azonnal menekülne innen, főhősünk azonban éppen magányra vágyik a világ végén. A háborítatlan természet, a csend és nyugalom földjén akar tisztába jönni saját magával és a múltjával. Úgyhogy főhősünk minden nyugtalanító érzés ellenére marad a szigeten. Az egykori ír szabadságharcos elfoglalja szállását majd leszáll az éjszaka. S ezzel elkezdődik egy valódi rémálom: harc a túlélésért. Egy olyan rejtélyes ellenséggel kell felvennie a harcot, melyet nem lehet kiirtani. Hősünk az első éjszaka megismerkedik a gyilkos lényekkel: Egy élőlény meztelen, iszonyatosan hosszú karja nyúl be az ajtaján, amely ideges, epileptikus mozdulatokkal igyekezett kitapogatni valamit az ajtó belső részén. S a félelem és a küzdelem ezután csak fokozódik. A regény egyszerre szól a harc izgalmáról, a kegyetlenségről, az emberi természetről, az erotikáról, s talán a szerelemről is. A könyv először 2002-ben jelent meg, s azóta több mint húsz nyelvre lefordították. David Slade rendezésében film is készült belőle.
[+kritika: www.konyvtaros.net]

 

Townsend, Sue:  A 23 és 3/4 éves Adrian Mole küzdelmei
Gabo
angol, regény, humor

Az immár 23 és 3/4 éves Mole nem sokban különbözik korábbi énjeitől. Naplófeljegyzései ezúttal is végeérhetetlen regényfolyamának írásáról, illetve e regényírás nehézségeiről, a gőték iránti szenvedelmeiről, a női nemmel szembeni gátlásairól, a sznobisztikus angol társadalom furcsaságairól, saját antisznobizmusának buktatóiról, szüleinek, rokonainak, barátainak őt meg nem értő alapállásáról tudósítanak, természetesen a szerző megszokott abszurd humorával, csipkelődő szellemességével.
[Szfül: Végigröhögtem. Kell ennél több?]  

 

művelődéstörténet / történelem


Varga Szabolcs:  Irem kertje : Pécs története a hódoltság korában, 1526-1686 
Pécsi Hittud. Főisk.
helytörténet, Pécs

A török hódoltság kora a magyarországi nagyvárosok közül talán Pécs történeti emlékezetén és építészeti örökségén hagyta ott leginkább a nyomát. A szerző történeti irodalomra és levéltári kutatásokra alapozva foglalja össze a város hódoltsági történetét. Varga Szabolcs azt mutatja be, hogy a népes, de stratégiai-katonai szempontból nem jelentős város sok szempontból megtartotta a középkori eredetű regionális szerepét és a hódoltsági katolikus, unitárius és muzulmán hitélet egyik központja lett.
A Pécset és környékét érintő katonai-politikai események ismertetése mellett a város társadalmában és a városképben bekövetkezett változásokat is dokumentáló kötetből egy olyan települést ismerhetünk meg, amelyben egy sajátos, balkáni jegyekkel megtűzdelt európai kultúra jött létre a több mint százhúsz évig tartó török megszállás ideje alatt. A könyvészetileg is igényes, fekete-fehér reprodukciókkal illusztrált, széles körben ajánlható, ismeretterjesztő kiadványt bibliográfia és török nyelvű összefoglaló zárja.

 

Wood, A. J. -Twist, Clint:  Charles Darwin és a Beagle kalandos útja
Országok, amelyeket bejárt őfelsége hajójával, a Beagle-lel FitzRoy kapitánysága alatt
Egmont-Hungary
biológus, felfedező utazás, evolúció, ifjúsági 

A világ idén ünnepeli Charles Darwin születésének kétszázadik, és korszakalkotó műve, A fajok eredete megjelenésének százötvenedik évfordulóját. A kiadó új ismeretterjesztő képeskönyve annak a híres kutatóexpedíciónak a történetét idézi fel, amely az első impulzusokat adta az evolúciós teória kidolgozásához.
A huszonéves Darwin oxfordi tanára ajánlásra csatlakozhatott a királyi flotta 1831-ben induló kutatóexpedíciójához, melynek legfőbb célja Dél-Amerika partvidékének részletes feltérképezése volt. Darwin feladata az ásványok, növények és állatfajok begyűjtése és preparálása lett. Hatalmas szárazföldi gyűjtőutakat tett, amelyek során bejárta Brazíliát, Patagóniát, a Tűzföldet és az Andok vidékét is, a hazaút során pedig a legendás Galápagos-szigetek mellet Tahitire Új-Zélandra és Ausztráliába is eljutott.
A kiadvány tömör és világos leírások mellett elsősorban látványos képelemek - nagyalakú, színes rajzok, ábrák, kinyitható ablakok, borítékok, kihajtható térkép, mozgatható papírbetétek - segítségével igyekszik a fiatalok számára is érdekfeszítővé tenni a tudományos expedíció történetét. A Darwin korából és könyveiből származó színes festmények és rajzok reprodukcióival illusztrált kötetből a tudománytörténeti érdekességek mellett megismerhetjük a Beagle kutatóhajót és legénységét is.
[Nem csak gyerekeknek! - Sz'fül]

A bejegyzés trackback címe:

https://konyves.blog.hu/api/trackback/id/tr51534061

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.